โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดขอนแก่นเชิงบูรณาการ ประจำปี 2566 ✨
🏩โรงเรียนต้นแบบทักษะสมอง EF (Executive Functions) รุ่นที่ 2 ในงาน “6 ปีแห่งการบูรณาการ
สานพลังปฏิรูปการศึกษา พัฒนาคนขอนแก่น”
และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ✍️
🤵โดยนายอรรถพล สังขวาสี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
🤵นายไกรสร กองฉลาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
🥰ดำเนินงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และทุกสังกัด
💃ท่านผู้อำนวยการ #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล
ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล
✍️ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ในงานมหกรรมการศึกษา 6 ปีแห่งการบูรณาการ
สานพลังปฏิรูปการศึกษา พัฒนาคนขอนแก่น
🎖️พร้อมรับรางวัลนำเสนอผลงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
👍ระดับดีเยี่ยม
คุณครูบุคลากรเมทนีดลปลาบปลื้มใจอย่างยิ่ง และผลลัพธ์นักเรียนคุณภาพอย่างแท้จริง‼️

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)