โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#ดร.#อรทัย #สันติเมทนีดล (#ผอ_ฝน💖) ของเรา #ได้เข้าให้กำลังใจนักเรียนเเละพบปะคุณครูทุกระดับชั้นอย่างใกล้ชิด
โดยนักเรียนทุกระดับชั้น #มีสมาธิเเละตั้งใจทำข้อสอบที่วัดประเมินเเบบหลากหลายรูปเเบบเเละตามสภาพจริง
(Authentic Assessment)#โดยเราเปิดโอกาสให้นักเรียนปฏิบัติงานการสอบที่เหมือนการปฏิบัติงานในชีวิตจริง
อาทิ ทักษะการพูด การเขียน วาดภาพ เป็นต้น นักเรียนมีเวลาเพียงพอสำหรับการวางแผน ลงมือทำงานเเล้วได้งาน
ที่เสร็จสมบูรณ์ มีโอกาสประเมินผลการทำงานด้วยตนเองและมีการปรึกษาร่วมกับคุณครู เพื่อนนักเรียนในห้อง
โดยใช้เกณฑ์ (Criteria) หรือมาตรฐาน (Standard) เน้นในการวิเคราะห์ ทักษะความสามารถในการบูรการ
สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ในความสามารถมีความก้าวหน้าเสมอ โรงเรียนเมทนีดลเน้นการเรียน
คุณภาพเต็มที่ แต่นักเรียนไม่เครียดในการเรียนและการทำข่าวอสอบใดๆนะคะ

 

#Authentic Assessment
#The first day of #Grade4_6 #testing.😊😊
All students concentrate and focus on their exams.
#Dr.#Oratai #Santimataneedol (#Principal_Fon) encourages students to do their very best and to meet with the teachers to ensure success. 👍👍
所有学生都专注于考试。
#Oratai Santimataneedol博士(#Principal Fon)鼓励学生做到最好,并与老师见面以确保成功。 👍👍🤗🤗
すべての生徒が集中して試験に集中します。
#Dr.Oratai Santimataneedol(#Principal Fon)は、生徒が最善を尽くし、成功を確実にするために教師と会うことを奨励しています。

 

 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)