โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

16 ปีเมทนีดลเข้มเเข็งอย่างเป็นที่ประจักษ์ 👩‍⚕️💜
การจัดการศึกษาคู่การสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเสมอมาอย่างยั่งยืน✨
ท่านผอ.ฝน เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพนักเรียนมาโดยต่อเนื่องทุกปี โดยจัดโครงการ
“การตรวจสุขภาพตา” ครั้งที่ 15 ถือเป็นสิ่งพื้นฐานและมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของเด็ก ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากสาขาวิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสุขภาพสายตาเด็ก
👩‍⚕️ผศ.พญ.สิรินยา สุวรรณราช
เพื่อตรวจสุขภาพตาให้แก่นักเรียนของเราทุกระดับชั้น 👍
ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องพยาบาลโรงเรียนเมทนีดล
ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านส่งนักเรียนตามเวลาเพื่อจัดคิวในการเข้ารับการตรวจ
หากกรณีนักเรียนขึ้นรถตู้ ขอให้ท่านกรุณาเตรียมความพร้อมบุตรหลานเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา
ในการเดินทาง
👩‍⚕️👩‍⚕️โรงเรียนเมทนีดลพร้อมด้วยสาธารณสุข สุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโรงเรียนเมทนีดล
จำนวน 15 คน ทางโรงเรียนเมทนีดลมุ่งหวังให้นักเรียนของเราเติบโตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิสัยทัศน์โรงเรียน “เราสร้างนักเรียนให้เปี่ยมด้วยปัญญา”ท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมาค่ะ💜💜

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)