โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

ดร.#อรทัย​ สันติเมทนีดล ​#ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล (#ผอ.ฝนของเรา)​
ตัวแทนคุณครู บุคลากรและพนักงานโรงเรียนเมทนีดล เข้ารับโล่เกียรติคุณเนื่องจากเป็นผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อวัดป่าพุทธญาณรังษีและพระพุทธศาสนาและจัดทำโรงทานกระติบข้าวเหนียว ไข่ต้มกลมเกลียว
และแหนมรวมพลัง ในงานพิธียกฉัตรศาลาการเปรียญ "พุทธรัตนมงคลรังษี ทิมทองเชาวน์เลิศเสรีมณีอนุสรณ์"
และฉลองพัดยศ พระครูวินัยธร ประกาศตั้งวัด ตราตั้งเจ้าอาวาส โล่เกียรติคุณ พระครูวินัยธรวรรธนา ญาณวโร,ดร.เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธญาณรังษี พระครูฐานานุกรมใน พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิคุณ,
ดร.เจ้าคณะคณะจังหวัดขอนแก่น ณ วัดป่าพุทธญาณรังษี ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)