โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 

 

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ห้องเอและบี ได่เรียนรู้นอกชั้นเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง
(Active Learning) ที่พิพิธภันฑ์ไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงได้เรียนรู้การส่งจดหมายจริงและประวัติความเป็นมาของไปรษณีย์ไทยและยังได้เรียนรู้วิธีการผลิตแสตมป์อีกด้วย ซึ่งเป็นการสื่อสารอีกอย่างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยค่ะ เด็กๆตื่นเต้นและได้ความรู้มากค่ะ 

On August 28th,2019 , K.3A and K.3B learn outside the classroom. It is learning from real situations at the Khon Kaen Postal Museum.
It is a learning experience with real experience, learn to send real letters and the history of the Thai Post, and also learn how to produce stamps.
Which is another communication from the past to the present Wow, that's great. The children are excited and get a lot of knowledge.


 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)