โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

โดยมี ผู้สมัครทีมสภานักเรียนพร้อมมีทั้งหมด 5 คณะ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้
Pleases Vote for Student Council for Academic Year 2021 on Monday 20th of December 2021
🤍 สมาชิกเบอร์ 1 “Mataneedol Super Kid”😊
📣 1. ด.ญ. ปพิชญา ขันตีกุล (YaYa G.5) : Leader 🤍
2. ด.ญ. สายน้ำ สรรพวิทยศิริ (Sainam G.5) : Committee
3. ด.ญ. นวินดา พลเยี่ยม (Pim G.5)
4. ด.ญ. ลัลย์ลลิล สินธุประสิทธิ์ (Lanla G.4) : Committee
เด็กดีเด็กเก่งเมทนีดล
Please Vote Number 1 Super Kids
💗 สมาชิกเบอร์ 2 “Mataneedol In-Tech Team”
📣1. ด.ญ. กัญดาริน วงศ์เกษม (Mintra G.5) : Leader💗
2. ด.ช. วัฒนชัย คิม (MK G.5) : Committee
3. ด.ญ. ณปภัช สิทธิวิบูลย์ชัย (Doji G.5) : Committee
4. ด.ญ. เอพริล ชนัญญา อลิซาเบ็ท วัตต์ (April G.4): Committee
เทคโนโลยีที่เมทนีดลสำคัญพัฒาเด็กรุ่นใหม่อย่างเมทนีดล
Please Vote Number 2 Mataneedol
In-Tech Team
💛สมาชิกเบอร์ 3 “Mataneedol Safe Kids”
📣 1. ด.ช. ปัญญ์ธรรม นาคสมบูรณ์ (Dhamdee G.5) : Leader 💛
2. ด.ช. ปวรปรัชณ์ จักรนารายณ์ (Tigger G.5) : Committee
3. ด.ช. วิศรุต ศรีมนตรี (AtomG.5) : Committee
4. ด.ช. ธีรเมศ พิมมะศร (PunPun G.4) : Committee
เมทนีดล เรียนสนุกอยู่อย่างปลอดภัยในโรงเรียน
Please Vote Number 3 Mataneedol Safe Kids
🧡สมาชิกเบอร์ 4 “Happy Four Team”
📣 1. ด.ญ.ณัฏฐนันท์ จันทะวงศ์ศรี (Koya G.5) : Leader
2. ด.ช. ชวนากร นนทะนำ (TongTong G.5) : Committee
3. ด.ช. แทนคุณ ปรเมศสกุล (Jaichaynoy G.5) : Committee
4. ด.ญ. วชิรภัทร์ สกุลจิรภาส (Kanompia G.4) : Committee
เมทนีดลเรียนดี จิตใจดี มีความสุข💕
Please Vote Number 4
Happy 4 Team
💜สมาชิกเบอร์ 5 “Mataneedol Plants Team”
📣 1. ด.ช. ธนกฤต เหลาหล่ม (Petch G.5) : Leader💜
2. ด.ช. เคียร์รอน ศุภวัสส์ มิกเฟอร์สัน (Kieron G.5) : Committee
3. Mr.Gia Huy Pham (Huy G.5) : Committee
4. ด.ญ. ปัณณิกา ปราบภัย (Mali G.4) : Committee
เมทนีดล เรียนรู้สู่ธรรมชาติ ไม้มงคลฟอกอากาศทุกสิ่งล้วนพันเกี่ยว เรียนรู้อ่านเขียนพัฒนาต่อยอด
Please Vote Number 5 Plant Team

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)