โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 

 

คุณครูผู้เชี่ยวชาญ นำเสนอกิจกรรมสนุกๆสุดพิเศษต่อผู้อำนวยการ ดร.อรทัย สันติเมทนีดล (ผอ. ฝน) และเตรียมงานให้นักเรียนและครอบครัวเมทนีดลเสมอ ในกิจกรรมวันคริสต์มาส-วันปีใหม่ นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมทั้งแบบตะวันออกและตะวันตก ประเพณีไทยมีการ
ทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งหรืออื่นๆ และครอบครัวเมทนีดลของเราร่วมรับพรจากท่านพระอาจารย์ จากนั้นมีการแสดงจากนักเรียนและการแลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งเป็นประเพณีต่างชาติ
เตรียมพบกับความสนุก ใน วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562 นี้ นะคะ
"เราเมทนีดลรับปีแห่งวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน อนาคตที่แจ่มใส ปี 2020" Mataneedol! Our 2020 vision for the future. ส่งท้ายปีเจ้ากุลทองสู้ไม่ถอยต้อนรับเจ้าหนูซู่ซ่า พ.ศ. 2563 “Bye Bye year Golden Pig then welcome the Mouse of Spirit”

On December 20, 2019 Mataneedol School will be holding our Annual 2019 Christmas & New Year’s Event.
Our students will learn of both Eastern and Western customs. As per Thai traditional,
Mataneedol School families will receive blessings with merit-making activity.
Then each class will have their Christmas performances. Afterward, students will gather in
their classroom to observe a fun lesson taught by the class teachers and
for a Secret Santa gift exchange as per Western tradition.

Mataneedol! Our 2020 vision for the future.
“Bye Bye year Golden Pig then welcome the Mouse of Spirit

2019年12月20日,美达尼顿学校将举办一年一度的2019年圣诞和新年活动。
我们的学生将学习到东西方的不同的文化习俗。根据泰国的传统,美达尼顿学校大家庭将会受到祝福,并
举行一些活动。然后每个班将有他们的圣诞表演。
之后,学生们回到教室里,按照西方传统,观看由老师们讲授的有趣的一课,并交换秘密的圣诞礼物。
美达尼顿 !我们对2020年的展望。
“再见,金猪,欢迎灵鼠。

2019年12月20日、メッタニードン学校では、2019年のクリスマス&ニューイヤーイベントを開催します。
私たちの学生は、東洋と西洋の両方の習慣を学びます。 メッタニードン学校の家族は、メリットを生み出す活動に恵まれます。
その後、各クラスでクリスマスパフォーマンスが行われます。
その後、生徒は教室に集まり、各クラスの先生と一緒に勉強した後、西洋の伝統に従い、サプライズでクリスマスプレゼントが各生徒に配られます。

メッタニードン学校! 未来に対する2020年のビジョン。
「バイ・バイ・イヤー・ゴールデン・ピッグはスピリットのネズミを歓迎します!


 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)