โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์800 ปี
🛕เมทนีดลกราบนมัสการหลวงปู่กู่
ณ ปรางค์กู่ประภาชัย บ้านนาคำน้อยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้โบราณคดีเเละประวัติศาสตร์
👋🏻กู่ประภาชัย เป็น อโรคยาศาล เป็น ศาสนสถานประจำ อโรคยาศาล (สุคตาลัย)
ของโรงพยาบาลโบราณ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ หรือราว ๘๐๐ ปี ศิลปะเขมรแบบบายน
🕍ก่อด้วยศิลาแลงเป็นหลัก หันหน้าไปทิศตะวันออก มีแผนผังเป็นมาตรฐาน ประกอบด้วย
🕍ปราสาทประธาน
✨บรรณาลัย
🔆โคปุระ
🧱กำแพงแก้ว :สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม ราวพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ.1720-1780) โดยภายในบริเวณประกอบด้วยปรางค์ประธานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นทางด้านหน้า
เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมที่เรียกว่า บรรณาลัย ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว โดยมีโคปุระหรือซุ้มประตูทางเข้าออกด้านหน้าหรือทางด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว
⛲สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษามาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน
น้ำไม่เคยแห้งและไม่เคยล้นเอ่อ แต่น้ำเต็มตลอดทั้งปี
🙏🏻นอกจากนี้ผู้ที่มาเที่ยวชมจะต้องกราบขอพรหลวงพ่อกู่ ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ โดยหลวงพ่อกู่นี้นั้นชาวบ้านในพื้นที่ให้การเคารพเลื่อมใสศรัทธามาแต่โบราณ

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)