โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#นักเรียนเมทนีดลเรียนธรรมะกับพระอาจารย์ทุกวันศุกร์เพื่อฝึกนักเรียนเมทนีดลทุกคนให้มีจิตใจดีงดงามอยู่เสมอ🙏
โดยการเรียนรู้
👉🏻สวดมนต์สร้างสมาธิ
👉🏻การฝึกเจริญภาวนาด้วยการนั่งสมาธิ ถือเป็นการสร้างบุญบารมีสูงสุดและยิ่งใหญ่
👉🏻ปลูกฝังเรียนรู้ธรรมะคู่เด็กดี
ความกตัญญูต่อผู้ปกครอง ผู้มีพระคุณ
โดยมีคุณครูไทยเรียนธรรมะไปพร้อมกับนักเรียน พระอาจารย์ ดร.ภัศศิษย์ สุขเจริญ สอนธรรมะฝึกปฏิบัติตนเจริญภาวนาประจำทุกสัปดาห์
นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยม พร้อมรับธรรมะเด็กดีกับญาติธรรมนำโดยอาจารย์ปุณณ์ ปุณณราดลและอาจารย์เกล้า พรพรหม
โรงเรียนเมทนีดล ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์
และขอบพระคุณญาติธรรม ที่เข้าสอนธรรมมะและมอบความรู้หลักความดีแด่นักเรียนประจำทุกสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นผู้มีคุณธรรมที่พร้อมเป็นพลโลกสากล ที่มีกาย วาจา เเละใจที่ดีเยี่ยมโดยการสนับสนุนของ #ดร.#อรทัย #สันติเมทนีดล ผอ_ฝนของเรา♥️ ที่ท่านเล็งเห็นความสำคัญการปลูกธรรมะในใจให้นักเรียนตั้งเเต่ระดับอนุบาล ประถมเเละมัธยมตลอด 13 ปีอย่างต่อเนื่อง นักเรียนเมทนีดลจึงมีอัตลักษณ์ที่ดีงามพร้อมความสุขเเละเก่งรอบด้าน เอาตัวรอดในทุกสถานการณ์ด้วยสติปัญญาสาธุ

 

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)