โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
มัธยม 1 และ 2 และตัวแทนนักเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คุณครูไทย 
#ร่วมสวดมนต์กับพระอาจารย์ ดร.ภัศศิษฐ์ เจริญสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล #เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์มพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม PDCA 
#
โรงเรียนเมทนีดล
 #จังหวัดขอนแก่น โดยเล็งเห็นและตระหนักในความสำคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย


On Friday, August 7, 2020,

Mataneedol School Student from Secondary 1 &2 B and Grade 4,
Thai teacher, joined the prayers with the Monk,
Dr. Pakasit Charoensuk to extend good wishes for Her Majesty Queen Mother Sirikit,
on the occasion of her birthday on August 12, 2020. The blessing took place at
the PDCA Meeting Room of Mataneedol School, Khon Kaen Province.
At Mataneedol, we recognize the importance of the Thai monarchy.
It was our great honour to demonstrate our respect and loyalty, along with all Thai people to Her Majesty.

  
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)