โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#โรงเรียนเมทนีดล #จังหวัดขอนเเก่น #มาตรฐานสากล😊💜💛
15 ปีที่นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ต้องได้รับทดสอบโครงการมาตรฐาน
วัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสหภาพยุโรป (CEFR) Oxford
แบบออนไลน์ จากสำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ❤️💜สนับสนุนโดย ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการคนเก่งเเละขยันใส่ใจนักเรียนทุกรูปเเบบ
เพื่อด้านการประเมินผลเเละติดตามความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนเมทนีดลสามภาษา ซึ่งเป็นแบบทดสอบสำหรับนักเรียนที่ได้รับ
การออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์การ
ทดสอบที่เป็นเลิศเพื่อให้นักเรียนเมทนีดลเป็นพลโลกสากลแท้ ซึ่งโรงเรียนเมทนีดลจัดให้ฟรี‼️ตลอด 15 ปี พร้อมการดูเเลเป็นอย่างดีจากคุณครูต่างชาติเเละไทยค่ะ☀️🌏
สุดยอดหลักสูตรครบครันเมทนีดล ขอนเเก่น

 

CEFR Level Tests for MTES's Global Citizens from Grade 6 Students
of Mataneedol School. Oxford Young Learners Placement Test :
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)🌏📚🌟

Supported by Dr.Oratai Santimataneedol, founder and Principal of
Mataneedol School, with the support of Mataneedol’s English team,
who would like to encourage and support all of our Grade students
to take the CEFR : Oxford Online Placement Test. Our aim is to bolster
our trilingual students' English language use, specifically concerning fluency and accuracy.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)