โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

ธรรมะกับพระอาจารย์สอนนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนเมทนีดล
เพื่อฝึกนักเรียนให้มีจิตใจที่งดงามอยู่เสมอ
- สวดมนต์สร้างสมาธิ
- การเรียนรู้ฝึกสติ 5 ข้อ
- บทสวดจักรวาลทั้ง 8 ทิศ
- ธรรมมะ 10 ประการ
- บทสวดบารมี 30 ทัศ
คุณครูไทยเรียนธรรมะไปพร้อมกับนักเรียน พระอาจารย์ ดร.ภัศศิษย์ สุขเจริญ สอนธรรมะออนไลน์
นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยม รับธรรมะส่งตรงถึงบ้านอย่างสม่ำเสมอ
เป็นผู้มีคุณธรรมที่พร้อมเป็นพลโลกสากล ที่มีกาย วาจา เเละใจที่ดีเยี่ยม โดยการสนับสนุนของ ดร.อรทัย สันติเมทนีดล
(ผอ.ฝน ของเรา) ที่ท่านเล็งเห็นความสำคัญการปลูกธรรมะในใจให้นักเรียนตั้งเเต่ระดับอนุบาล
ประถมเเละมัธยมตลอด 12 ปีอย่างต่อเนื่อง นักเรียนเมทนีดลจึงมีอัตลักษณ์ที่ดีงามพร้อมความสุขเเละเก่งรอบด้าน เอาตัวรอดในทุกสถานการณ์ด้วยสติปัญญาสาธุ

 

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)