โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 

 

มัธยมเมทนีดล เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้นอกห้องเรียนเสมอเกิดประสิทธิผลที่สุดจากการลงมือปฏิบัติจริง
(Active Learning )ในกิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ CPRการแพทย์ฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
แผนกศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดโดยมี ดร.อรทัย สันติเมทนีดล (ผอ.ฝน) คุณครูต่างชาติ
(ครูอลัล) ทีมสาธารณสุขและผู้ช่วยพยาบาลเมทนีดล
ดูเเลใกล้ชิดพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริม นักเรียนรับประสบการณ์จริง
ได้ความรู้จากการช่วยฟื้นคืนชีพและได้ความรู้วิชาการ ด้านการแพทย์ฉุกเฉินจากเเพทย์โรงพยาบาลต่างๆสอดคล้องกับวิชาสุขศึกษาและแพทย์เบื้องต้น ของนักเรียนเมทนีดลระดับมัธยมศึกษาฝึกการมีความรับผิดชอบ ต่อตนเองสังคมทักษะชีวิตที่สำคัญ 
Global Citizen

ในนามโรงเรียนเมทนีดล ขอกราบขอบพระคุณ นายแพทย์ธวัชชัย อิ่มพูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ให้เกียรติทางโรงเรียนเมทนดล เข้าร่วมกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์มหาศาลค่ะ


Secondary Level Class at Mataneedol School opened it’s doors to the world of outside learning today covering the very important subject and life skill of CPR resuscitation This very effective form of active learning was given by the Khon Kaen centre Hospital Accident and Crisis Center Division with
Dr. Oratai Santimataneedol (Principal Fon), Mr. Allan Philp head of foreign teachers ,P.H.Kat
(,the school public health team and our assistant nurses, Mataneedol school Look closely and are always ready to participate in activities which give students the opportunity to gain real life experience from learning. Students have a responsibility to themselves and their local communities to learn these important life skills and be global Citizens.

On behalf of Mataneedol School we would like to thank you Dr. Thawatchai Imphool, MD, acting on behalf of the director of
Khon Kaen Hospital.
It was an honor to be able to participate in an activity which has such tremendous benefit. To everyone who took part.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)