โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 

 

The 12th International Culture and Food Fair

การบริหารพหุวัฒนธรรมในโรงเรียนเมทนีดล โดยดร.อรทัย สันติเมทนีดล (ผอ.ฝน)
ของเราให้คุณค่าเเละเคารพสมาชิกครอบครัวเมทนีดลทุกประเทศ จำนวน 23 ประเทศ พร้อมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
โครงการกิจกรรมวัฒนธรรมและอาหารนานาชาติประจำปี ครั้งที่ 12
(The 12th #International Culture and Food Fair) ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563


Life at #Mataneedol School
Our Multicultural Management policy at Mataneedol School is arranged and overseen by our school founder and director Dr. Oratai Santimataneedol. The school values and respects students from 23 countries around the world.
(The 12th International Culture and Food Fair)
On Friday 17 January 2020

在2020一月17日星期五,美达尼顿学校庆祝了第12届2020年国际文化和食品展览会。开幕式以所有人的队列表演开始。他们所代表国家的传统服饰。学生们随着他们国家的歌曲跳舞,享受来自世界各地的美食。最后,他们看了一场中国传统的舞龙表演来开始新的一年。

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)