โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อรทัย สันติเมทนีดล (ผอ.ฝน) เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสนับสนุน
ส่งเสริมการดำเนินงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ผอ.ฝนเป็นผู้สร้างขวัญกำลังใจในการฏิบัติงานผู้เกี่ยวข้องด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมมาโดยตลอด เป็นแบบอย่างที่ดี
โดยดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเเก่น เป็นผู้มอบรางวัล ทรงเกียรติ ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนเมทนีดลขอขอบพระคุณ นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ที่ให้เกียรติผอ.ฝนรับรางวัล
เชิดชูเกียรติอันทรงคุณค่าในครั้งนี้ค่ะ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)